Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatki posameznikov (od tu naprej “interesenti”), ki so se prijavili za testiranja v sklopu projektu POMNI (od tu naprej “projekt”), so eno od področij, ki mu posvečamo izjemno skrb in pozornost.

Koordinator projekta, podjetje BrainTrip (od tu naprej “koordinator”), se zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke interesentov. Koordinator bo posredovane osebne podatke uporabil za potrebe projekta. Ta uporaba vključuje: pošiljanje informativnih obvestil glede projekta, vabljenje interesentov na testiranja v sklopu projekta, vabljenje interesentov na BDI meritve po zaključku projekta, če so za to izrecno dali dovoljenje, in ostalo nujno potrebno komunikacijo.

Koordinator je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov interesentov. Dodatno je koordinator zavezan k etičnemu in zaupnemu ravnanju z vsemi podatki, do katerih pride v stik ob izvajanju znanstvene študije POMNI.

Spletno zbiranje podatkov o interesentih:

Za potrebe prijave in izvajanja projekta spletna stran www.pomni.si zbira naslednje podatke interesentov:

 • ime in priimek
 • leto rojstva
 • poštna številka
 • telefon
 • email naslov
 • spol
 • doseženo stopnjo izobrazbe izbrano izmed ponujenih opcij
 • lasten opis morebitnih težav s spominom ali miselnimi sposobnostmi izbran izmed ponujenih opcij
 • izjavo o morebitni želji po kontaktu glede kasnejše ponudbe BDI meritev

Za točnost podatkov, ki jih vnese interesent, koordinator ne odgovarja. Za potrebe zagotavljanja varnosti se zbirajo tudi IP-naslovi, prek katerih interesenti dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu interesentu je ob začetku obiska dodeljen piškotek za identifikacijo.

V interesentov računalnik lahko spletna stran shrani tudi nekatere trajne piškotke:

 • identifikacijska številka interesenta v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku),
 • in štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se trajno shranijo v strežniku spletne strani. Piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa se trajno shranijo v računalnik obiskovalca.
Koordinator lahko podatke v anonimizirani združeni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Varovanje zbranih podatkov in kontakt z interesenti:

Koordinator projekta podatkov o interesentih v nobenem primeru ne bo posredoval nepooblaščenim osebam. Za potrebe logistične izvedbe projekta bo koordinator stopil v stik z interesenti preko sredstev komunikacije na daljavo (email in/ali telefon).

Podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo na spletni strani, bomo razkrili samo, če je taka obveznost zakonsko določena ali v dobri veri, da je takšno ukrepane potrebno za sodne postopke ali postopke pred drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne strani.

Drugi pogoji sodelovanja v projektu:

Pred dejansko vključitvijo v projekt POMNI bo vsak izbrani interesent tudi naknadno seznanjen z izjavo o informirani in svobodni privolitvi za sodelovanje v znanstveni študiji. Brez pridobitve podpisane izjave o informirani in svobodni privolitvi sodelovanje v projektu ne bo mogoče. Končno število udeležencev projekta bo omejeno. Koordinator projekta ne zagotavlja prostega mesta za vsakega interesenta, ki se na projekt prijavi. Končna izbira udeležencev projekta iz nabora vseh prijavljenih interesentov je popolnoma v presoji koordinatorja. Izbira udeležencev bo narejena na podlagi znanstvenih in statističnih premislekov in ni nujno odvisna od trenutka prijave na projekt. Hitrejše prijave ne bodo nujno prinesele večje možnosti za končno sodelovanje.

Za potrebe izbora najprimernejših udeležencev projekta bo koordinator nekaterim interesentom poslal še dodatna vprašanja glede njihovega zdravja. Odgovori na ta dodatna vprašanja so prostovoljni, a lahko vplivajo na možnost izbire za sodelovanje v projektu.

Če želi interesent dostopati do shranjenih podatkov, se lahko na nas obrne prek e-poštnega naslova info@pomni.si.